Đất nền

Hồ Chí Minh

Giá: 40 triệu/m2

Diện tích: 100 Phòng ngủ: 0

Bình Dương

Giá: 19 triệu/m2

Diện tích: 80 Phòng ngủ: 0

Bà Rịa Vũng Tàu

Giá: 6.5 triệu/m2

Diện tích: 90 Phòng ngủ: 0

Bà Rịa Vũng Tàu

Giá: 6.5 triệu/m2

Diện tích: 100 Phòng ngủ: 0

Bà Rịa Vũng Tàu

Giá: 5.1 triệu/m2

Diện tích: 108 Phòng ngủ: 0

Bà Rịa Vũng Tàu

Giá: 13 triệu/m2

Diện tích: 100 Phòng ngủ: 0

Bà Rịa Vũng Tàu

Giá: 11 triệu/m2

Diện tích: 80 Phòng ngủ: 0

Bà Rịa Vũng Tàu

Giá: 5.1 triệu/m2

Diện tích: Cập nhật Phòng ngủ: 0

Bình Dương

Giá: 22 triệu/m2

Diện tích: 70 Phòng ngủ: 0

Long An

Giá: 7.5 triệu/m2

Diện tích: 100m2 Phòng ngủ: 0

Hồ Chí Minh

Giá: 28 triệu/m2

Diện tích: 80-144m2 Phòng ngủ: 0

Lâm Đồng

Giá: 6 triệu/m2

Diện tích: 5x25, 5x27 Phòng ngủ: 0