Dự án

Hồ Chí Minh

Giá: 275 triệu/căn

Diện tích: 23,3 Phòng ngủ: 1

Bình Dương

Giá: dưới 1 tỷ/căn

Diện tích: 51 - 97m2 Phòng ngủ: 1

Hồ Chí Minh

Giá: 1.1 tỷ/căn

Diện tích: 50 m2 Phòng ngủ: 2

Hồ Chí Minh

Giá: Cập nhật

Diện tích: Cập nhật Phòng ngủ: 0

Hồ Chí Minh

Giá: 969 triệu/căn

Diện tích: 47 Phòng ngủ: 2

Hồ Chí Minh

Giá: 1.4 tỷ

Diện tích: 60 m2 Phòng ngủ: 2

Hồ Chí Minh

Giá: 1.5 tỷ/căn

Diện tích: 60m2 Phòng ngủ: 2

Hồ Chí Minh

Giá: 910 triệu/căn

Diện tích: 53 Phòng ngủ: 2

Hồ Chí Minh

Giá: Cập nhật

Diện tích: Cập nhật Phòng ngủ: 0

Hồ Chí Minh

Giá: Cập nhật

Diện tích: Cập nhật Phòng ngủ: 0

Hồ Chí Minh

Giá: Cập nhật

Diện tích: Cập nhật Phòng ngủ: 0