Dự án

Long An

Giá: 7.5 triệu/m2

Diện tích: 100m2 Phòng ngủ: 0

Hồ Chí Minh

Giá: 28 triệu/m2

Diện tích: 80-144m2 Phòng ngủ: 0

Hồ Chí Minh

Giá: 19.5 triệu/m2

Diện tích: 52 - 70 m2 Phòng ngủ: 2

Lâm Đồng

Giá: 6 triệu/m2

Diện tích: 5x25, 5x27 Phòng ngủ: 0

Hồ Chí Minh

Giá: 1 tỷ/căn

Diện tích: 50 - 60 m2 Phòng ngủ: 2

Hồ Chí Minh

Giá: 1.8 tỷ/căn

Diện tích: 70m2 Phòng ngủ: 3

Hồ Chí Minh

Giá: 28 triệu/m2

Diện tích: 53 - 90 m2 Phòng ngủ: 2

Hồ Chí Minh

Giá: 275 triệu/căn

Diện tích: 23,3 Phòng ngủ: 1

Bình Dương

Giá: dưới 1 tỷ/căn

Diện tích: 51 - 97m2 Phòng ngủ: 1

Hồ Chí Minh

Giá: 1.1 tỷ/căn

Diện tích: 50 m2 Phòng ngủ: 2

Hồ Chí Minh

Giá: Cập nhật

Diện tích: Cập nhật Phòng ngủ: 0

Hồ Chí Minh

Giá: 969 triệu/căn

Diện tích: 47 Phòng ngủ: 2